Somatic Experiencing

Möt Somatic Experiencing

Somatic Experiencing är en metod för bearbetning av trauma som utarbetads av Ph.D Peter Levine vid 1900-talets slut. Efter många år av forskning fastnade han för frågan om hur det kommer sig att vilda djur så lätt skakar av sig traumatiska händelser. Utifrån denna infallsvinkel skapade han en mycket verksam metod.

Somatic Experiencing eller SE i dagligt tal är en kroppsorienterad terapeutisk metod som utnyttjar kroppens förmåga att reglera sig själv och därigenom få en möjlighet att lösa upp stress samt bearbeta chock och traumatiska upplevelser.

SE-metoden kan användas för att bearbeta trauman av både enkel och komplex art. Exempelvis kan det handla om en whiplashskada eller mångåriga sexuella övergrepp i barndomen men även för bearbetning av känslomässigt eller fysiskt utmanande perioder i livet och för personlig utveckling.

Aktuellt

Hos mig kan du gå enskilt eller i grupp. Jag är också en av medarbetarna i ett rehabiliteringsprogram för långtidssjukskrivna.

Enskilda sessioner

Vid första tillfället börjar vi med en genomgång av nuläget samt titta tillbaka i livshistorien och eventuell vetskap om traumatiska upplevelser för att sedan välja en händelse att på ett mjukt sätt titta närmare på. Fokus är på vad som händer i kroppen. Förutom vad som händer i kroppen ingår det som en del i behandlingen att bli mer medveten om hur dåtiden, livshistorien på ett omedvetet plan kan påverka den nuvarande livssituationen, exempelvis i relationer.

Gruppsessioner

RE Relational Experience Länktext här har SE vävts samman med den del av Bonding Psychotherapy som fokuserar på tankemönster. Var och en arbetar med sitt och har samtidigt tillgång till gruppens inspiration och omsorg.

Mer om Somatic Experiencing

Trauma

Trauma kan uppstå då vårt nervsystem överväldigas av känslomässiga reaktioner. Om varken kamp eller flykt är möjligt i en farlig situation uppstår i stället en frysreflex. Känslorna accelererar då samtidigt som kroppen lamslås. Reaktionen är en reflex som vi själva inte styr över. Vissa sinnesintryck blir omedvetet kopplade till det låsta minnet. Kraftiga kroppsliga reaktioner kan sättas igång av till synes vardagliga händelser. Den här processen äger rum i hjärnans omedvetna delar, vilket gör att vi lätt glömmer, att vi i vårt vardagsliv, många gånger belastar oss med spänningar som sätter sina spår både i kropp och själ. Redan i barndomen upplever vi sånt som i vår ”lilla värld” är skrämmande. Det vi kanske inte tänker på är att vi, om vi inte får hjälp, bär det med oss resten av livet t.ex. i form av skam, minnessvårigheter, mardrömmar, värk, ångest, vaksamhet, känslighet för ljus och ljud, vrede, gråt, undvikande, sexuella problem eller stresskänslighet.

Metoden

Metoden är mjuk och mycket effektiv, den sker i form av samtal om vad som händer i kroppen. På ett milt och accepterande sätt följer vi och släpper spänningar och låsta reaktioner som vi bär på. Det får till följd att vi vinner medvetenhet om kopplingar mellan de gamla traumatiska händelserna och svårigheter i nuet. Om kroppen får denna möjlighet och den tid den behöver har det visat sig att vi har en inneboende förmåga till läkning, precis som kroppen läker fysiska sår om den inte hindras. Vi får en djupgående balansering av nervsystem, känsloliv, verklighetsuppfattning och möjlighet till inre trygghet. Att läka ett trauma ger en helt ny livskvalitet!

Mer om Peter Levine

Peter Levine är upphovsmannen och den som utvecklat Somatic Experiencing. Han är nu ledaren för Foundation of Human Enrichment. Han har tagit doktorsexamen i medicinsk biofysik och psykologi. Under sitt mer än 40 år långa studium av stress och trauman har han bidragit med ett antal vetenskapliga böcker och artiklar. Han har anlitats som expert på stress för NASA under utvecklingen av rymdfärjan. Han har undervisat vid sjukhus, behandlingscentra och smärtkliniker över hela världen, liksom vid Hopi Guidance Center i Arizona. För närvarande är han hedersmedlem vid Santa Barbara Graduate Institute. Hans bestseller – Waking the Tiger – har hittills kommit ut på tjugo språk.

Om mig

Carina Shola Sedell, jag har ett stort intresse för livets djupare aspekter och många års erfarenhet av personlig utveckling, meditation. Förutom att jag är utbildad i SE-Somatic Experiencing har jag en alternativ kroppsorienterad terapeutisk utbildning där meditation, medveten närvaro (mindfulness) och acceptans är viktiga delar. Jag är i grunden utbildad socionom med ett flertal vidareutbildningar inom bland annat KBT, familjesystemisk teori och anknytningsteori. Jag har mångårig erfarenhet av socialt arbete, som utredare och behandlare med familjer, barn och ungdomar samt vuxna med olika psykosociala problem, att möta människor i svåra livssituationer.

Carina Sedell

Kontakta mig

Hur kan jag hjälpa dig? Du når mig på 0708 46 23 03 med hjälp av formuläret nedan: